اولین نکته در نگهداری از کارتریج ها نحوه جاگذاری و بیرون کشیدن از هد دستگاه میباشد.

کارتریج ها باید تقریبا بصورت عمود داخل هد  جت پرینتر گذاشته شود و ابتدا قسمت پایین هد را در محل مربوطه تا اخرین هد گذاشته و سپس کارتریج را به سمت داخل فشار میدهیم. چنانچه درب هد بسته نشد از فشار دادن کارترج خوداری کرده و کارتریج را خارج کنید و مراحل را از ابتدا انجام دهید.

اگر هر روز از جت پرینتر استفاده می کنید نیازی نیست پس از اتمام کار کارتریج را جدا کنید فقط هر روز قبل از استفاده با استفاده از یک دستمال کاغذی آغشته به الکل یا تینر قسمت نازل های کارتریج را تمیز کنید (چنانچه بطور مثال روز پنج شنبه تا شنبه استفاده ای از دستگاه ندارید آن را در این روز جدا کنید)

کارتریج های شرکت آرین بهرنگ سیاه قلم AB رو اگر بطور صحیح نگهداری نمایید قابلیت شارژ تا 2 مرتبه را دارا می باشد.

همچنین اگر در فواصل زمانی زیاد از کارتریج استفاده  نشود احتمال خشک شدن جوهر کارتریج می باشد.