شانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی

به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان ، نمایشگاه صنایع غذایی و خدمات وابسته برای شانزدهمین سری متوالی برگزار شد . این مجموعه نمایشگاه که با حضور شرکت های قدرتمند و با سابقه از استان های اصفهان ، تهران ، شیراز ، مشهد و ... در مجموعه نمایشگاه بین الملی اصفهان برگزار [...]