تنظیم صفحه تاچ جت پرینتر
نمایش ویدیو درباره تنظیم صفحه تاچ جت پرینتر

تنظیم صفحه تاچ جت پرینتر در اصل به معنایی این است که صفحه نمایشتون را کالیبره کنید.

برخی اوقات بر اثر فشار زیاد به صفحه نمایش دستگاه و یا … صفحه تاچ بخوبی عمل نمی کند و باید از ابتدا نقاط اصلی به دستگاه مجدد معرفی شوند

در این آموزش شما می توانید صفحه تاچ جت پرینتر های دستی AB HS8 , ABH8 و اتوماتیک ABI18 تنظیم و کالیبره نمایید.