آموزش تنظیم و تایم کردن فارم پکر

این ویدیو تنظیم قسمت هایی از فارم پکر مانند کاپها،رولها و قسمت سیلیکونی را آموزش می دهد.

پخش ویدیو

آموزش سرویس های دوره ای فارم پکر

در ویدیو سرویس های دوره ای فارم پکر، چگونگی سرویس قسمت هایی مانند واحد مراقبت، صفحه وکیوم، کاپها ، زنجیرها و فیلتر هوا آموزش داده می شود.

پخش ویدیو