حل مشکلات و تعمیر جت پرینترهای دستی و صنعتی

در استفاده از جت پرینتر های دستی و صنعتی حین کار امکان دارد مشکلاتی برای شما بوجود بیاید که نیاز به تعمیر جت پرینتر دستی یا صنعتی خود داشته باشید.

در زیر سوالاتی متداول و مشکلاتی که برای جت پرینتر شما پیش خواهد اورد و نیاز هست که سریع تعمیر جت پرینتر خود را انجام دهید و مشکل جت پرینتر خود را حل کنید تا سریعا خط تولید شما به روند کار بازگردد.

سوالات در مورد تعمیر جت پرینتر دستی سنسور دار

این مشکل به خاطر نبود سیستم انکودر است . که باعث میشود سرعت دست در کشیدگی و فشردگی چاپ تاثیر داشته باشد .
پس چون دستگاه دارای سیستم انکودر نیست باید سرعت دست ثابت باشد.
اگر سرعت دست ثابت بود و متن فشرده بود از قسمت سرعت حرکت شی از جلوی نازل عدد را افزایش میدهیم .

برای حل این مشکل کارتریج را به کمک کیت شارژ و سرنگ هواگیری میکنیم .

به علت شارژ بودن باطری دستگاه است . باطری دستگاه را داخل شارژر میگذاریم و منتظر میمانیم تا چراغ شارژر سبز شود که نشان میدهد باطری به صورت کامل شارژ شده است .

محل قرار گرفتن متن تغییر پیدا کرده . اگر پیغام ما فقط تاریخ تولید وانقضا بود از قسمت تنظیم تاریخ تولید و انقضا سطر های مورد نظر را تنظیم میکنیم .
اگر علاوه بر تاریخ تولید و انقضا متن دیگری هم داشتیم به قسمت تنظیم متن های ۱ تا ۴ میرویم و از این قسمت هم مکان سطرهارا تنظیم میکنیم .

چند دلیل وجود دارد که این اتفاق بیفتد .
اول از همه ولتاژ و زمان تحریک نازل ها را چک میکنیم .
حالا قسمت سرعت حرکت شی از جلوی نازل و تاخییر بین تحریک سنسور و اولین پرینت و تاخیر بین پرینت های متوالی را چک میکنیم که میزان آنها تنظیم باشد .
ممکن است مشکل از کارتریج باشد پس کارتریج را تمیز میکنیم . باید توجه داشته باشیم اگر کارتریج را وزن کردیم و وزن آن کمتر از ۸۰ گرم بود کارتریج جوهر ندارد و نیاز به شارژ دارد .
اگر حل نشد کابل های دستگاه و هد دستگاه را چک میکنیم .

سوالات در مورد تعمیر جت پرینتر صنعتی اتوماتیک

طبق فیلم های آموزشی به کمک تنظیم کردن  و سرعت تحریک سنسور و اولین پرینت به کمک تنظیم سه پایه محل چاپ را تنظیم میکنیم .

ابتدا کارتریج را با حلال تمیز میکنیم اگر مشکل حل نشد از کارتریج هواگیری میکنیم .
ممکن است ورودی های نازل گرفتگی داشته باشد ، پس از منو تغییر نازل ها ورودی نازل را تغییر میدهیم

چند دلیل وجود دارد که این اتفاق بیفتد .
اول از همه ولتاژ و زمان تحریک نازل ها را چک میکنیم .
حالا قسمت سرعت حرکت شی از جلوی نازل و تاخییر بین تحریک سنسور و اولین پرینت و تاخیر بین پرینت های متوالی را چک میکنیم که میزان آنها تنظیم باشد .
ممکن است مشکل از کارتریج باشد پس کارتریج را تمیز میکنیم . باید توجه داشته باشیم اگر کارتریج را وزن کردیم و وزن آن کمتر از ۸۰ گرم بود کارتریج جوهر ندارد و نیاز به شارژ دارد .
اگر حل نشد کابل های دستگاه و هد دستگاه را چک میکنیم .

حساسیت تحریک سنسور تنظیم نیست.
یک محصول جلوی سنسور قرار میدهیم و پیچ ریز طلایی رنگی که پشت سنسور است را در جهت عقربه های ساعت میچرخانیم تا زمانی ک چراغ سنسور روشن شود .
وقتی محصول را برداشتیم چراغ سنسور باید خاموش شود
اگر چراغ خاموش نشد یعنی حساسیت سنسور خیلی زیاد است پس همان پیچ را کمی خلاف جهت عقربه های ساعت میچرخانیم تا حساسیت سنسور تنظیم شود .

ممکن است صفحه کالیبره نباشد . پس طیق فیلم های آموزشی صفحه را کالیبره میکنیم .
اگر تعداد چاپ زیاد باشدهم ممکن است این مشکل به وجود بیاید .
در غیر این صورت مشکل سخت افزاری میباشد .

سوالات در مورد کارتریج

ممکن است جوهر کارتریج تمام شده باشد و نیاز به شارژ داشته باشد . برای فهمیدن این موضوع کارتریج را وزن کرده اگر زیر ۸۰ گرم بود کارتریج جوهر ندارد .

ممکن است کارتریج کثیف شده باشد پس کارتریج را به کمک حلال تمیز میکنیم .
اگر مشکل حل نشد از قسمت تغییر سری نازل ها سری نازل را تغییر میدهیم .

ممکن است نازل دستگاه کثیف باشد .
نازل را تمیز میکنیم . با استفاده از سرنگ و کیت شارژ از کارتریج هواگیری میکنیم .

چون ابتدای چاپ داخل ناز هوا است و نازل همراه با جوهر هوا هم بیرون میدهد . هوای داخل نازل که بیرون آمد چاپ ما خوب میشود . .

احتمال دارد کارتریج نیاز به شارژ داشته باشد برای متوجه شدن این موضوع کارتریج را وزن کنید اگر زیر ۸۰ گرم بود نیاز به شارژ دارد .

ممکن است نازل کارتریج کثیف شده باشد طبق فیلم های ارسال شده با کمک حلال کارتریج را تمیز کنید .
اگر مشکل حل نشد از قسمت تعویض سری نازل ها سر نازل را تغییر میدهیم .