تنظیم صفحه تاچ abn99
نمایش ویدیو درباره تنظیم صفحه تاچ abn99

آموزش تنظیم صفحه تاچ جت پرینتر LB100S و ABN99: ممکن است در بعضی مواقع صفحه تاچ جت پرینتر به دلایل مختلفی مثل فشار زیاد روی صفحه از کار بیفتد و به خوبی عمل نکند ، به همین دلیل ما باید صفحه تاچ را دوباره تنظیم کنیم و نقاط اصلی به دستگاه را مجدد معرفی کنیم.
فیلم آموزشی زیر نحوه ی کالیبره کردن یا تنظیم صفحه تاچ جت پرینتر های دستی LB100S و ABN99 و جت پرینتر های صنعتی LB100S و ABN99 را به شما آموزش میدهد.