هواگیری کارتریج
نمایش ویدیو درباره هواگیری کارتریج

برای هواگیری کارتریج ابتدا نازل کارتریج را با دستمال تمیز میکنیم و آن را را داخل کیت هواگیری قرار میدهیم .

کارتریج را به سمت بالا میگیریم و به کمک سرنگ از محفظه ی مشخص شده روی کیت هواگیری میکنیم .
کارتریج را از کیت جدا میکنیم و با دستمال و حلال مخصوص دوباره تمیز میکنیم .