آموزش جت پرینتر تخم مرغ فارسی و چاپ روی قله تخم مرغ به ۴ بخش تقسیم شده که می توانید در فیلم بالا بصورت کامل مشاهده کنید

بعد از نصب دستگاه و قرار دادن سنسورها در جای  مناسب دستگاه را روشن می کنیم.

در منوی تنظیمات روی تنظیمات تاریخ تولید و انقضا می زنیم فرمت تاریخ را انتخاب می کنیم و سپس در تنظیمات تاریخ تولید ، سایز ۱/۳ و سطر دوم را انتخاب می کنیم بعدی را می زنیم وارد تنظیمات تاریخ انقضا میشویم و سایز ۱/۳ ، سطر سوم را انتخاب می کنیم سپس در منوی پرینت باز کردن تصویر از میکرو اس دی را انتخاب کرده و تایید را می زنیم و شانه های تخم مرغ را روی نقاله می گذاریم .

نحوه قرار دادن شانه، بستن سنسور و مواردی از این قبیل بصورت کامل در فیلم بالا توضیح و آموزش داده شده است.