دستگاه خط بسته بندی تخم مرغ

فارم پکر تخم مرغ

فارم پکر تخم مرغ، تخم مرغ هایی که از بخش قفس بندی به سالن بسته بندی منتقل می شوند را جمع آوری و در شانه های ۶ الی ۳۰ تایی ساده و فانتزی بسته بندی می کند.

این دستگاه نیز میتواند همزمان روی قله تخم مرغ نیز تاریخ و برند و.. را چاپ نماید

همچنین دستگاه فارم پکر تخم مرغ را میتوان بصورت تکی و یا در خط استفاده کرد که از مزایای این دستگاه محسوب می گردد.

لودر تمام اتوماتیک تخم مرغ

لودر تمام اتوماتیک تخم مرغ جهت تخلیه تخم مرغ از انواع شانه به ورودی کندلینگ یا فارم پکر استفاده می شود.

کندلینگ تخم مرغ

کندلینگ تخم مرغ جهت جداسازی و شناسایی هر گونه آلودگی روی پوسته تخم مرغ استفاده می شود.

کندلینگ توسط سیستم نوربینی آلودگی هایی همچون تخم مرغ های نطفه دار، کودی، مویی و… را شناسایی کرده و توسط اپراتور دستگاه می توان آن را جدا سازی نمود.