چاپ با جت پرینتر دستی روی قوطی های فلزی مثل قوطی نوشابه ، شیشه های بسته بندی نسکافه ، شیشه نگهداری شیره خرما ، فیلتر هوا و لوله های پلیمر به کمک دستگاه جت پرینتر دستی مدل ABN99