نمایش ویدیو درباره جت پرینتر دستی با شابلون

چاپ با جت پرینتر دستی با شابلون جهت محصولاتی استفاده می شود که سطح چاپ آنها بسیار کوچک بوده و قابلیت آن را ندارد که بتوان با جت پرینتر دستی بصورت ریلی روی آن کشید.

با این حال شما نیز میتوانید برای همه محصولات از شابلون استفاده کنید

البته این کار شدنی هست ولی چاپ ایده آلی به ما نخواهد داد.

شابلون بعنوان خط راهنما برای جت پرینتر استفاده می شود و سطحی را ایجاد می کند تا بتوانید به سادگی با جت پرینتر دستی روی محصول خود چاپ بزنید