آموزش نصب جت پرینتر صنعتی روی سه پایه

جت پرینتر صنعتی
Play Video about جت پرینتر صنعتی

برای نصب جت پرینتر صنعتی طبق فیلم آموزشی پیچی که مخصوص بازو دستگاه است را باز میکنیم و بازو دستگاه را نصب میکنیم .
دو پیچ پشت کنترل وجود دارد این دو پیچ را باز میکنیم و خم را روی دستگاه میبندیم و پیچ ها را سفت میکنیم .
طرف مقابل خم را به سه پایه میبندیم .
هد را روی بازو میبندیم و کابل هد را وصل میکنیم . سنسور را داخل محفظه قرارگیری میگذاریم .

Shopping Cart
به بالای صفحه بردن