جت پرینتر

آموزش جت پرینتر دستی LB100S و ABN99

جهت آپدیت نرم افزار به جدیدترین برنامه با کارشناسان پشتیبانی در تماس باشید

شما میتوانید طبق فیلم آموزشی تهیه شده متن مورد نظر را تنظیم کنید وقتی فایل جدید را ایجاد کردید از منوی (نصوص) که در بالا سمت چپ دستگاه است انتخاب میکنیم و به منوی تنظیم متن وارد میشویم .
در این قسمت متن مورد نظر را مینویسیم . طبق فیلم آموزشی میتوانیم فونت مورد نظر را انتخاب و فارسی و انگلیسی بودن منو را مشخص کنیم.
متن مورد نظر را تایپ میکنیم و شروع به چاپ میکنیم .

آموزش جت پرینتر دستی LB100S و ABN99

جهت آپدیت نرم افزار به جدیدترین برنامه با کارشناسان پشتیبانی در تماس باشید

شما میتوانید طبق فیلم آموزشی تهیه شده متن مورد نظر را تنظیم کنید وقتی فایل جدید را ایجاد کردید از منوی (نصوص) که در بالا سمت چپ دستگاه است انتخاب میکنیم و به منوی تنظیم متن وارد میشویم .
در این قسمت متن مورد نظر را مینویسیم . طبق فیلم آموزشی میتوانیم فونت مورد نظر را انتخاب و فارسی و انگلیسی بودن منو را مشخص کنیم.
متن مورد نظر را تایپ میکنیم و شروع به چاپ میکنیم .

آموزش جت پرینتر دستی LB100S ورژن V12.2.5